Komplettering av barlastvattenlagen. Prop. 2016/17:134
Näringsdepartementet

Komplettering av barlastvattenlagen. Prop. 2016/17:134

7600

76 kr

Föreslår ändringar i barlastvattenlagen (2009:1165) för att säkerställa att inspektioner av utländska fartyg i form av s.k. hamnstatskontroll kan utföras i enlighet med internationella bestämmelser.Vidare föreslås en ändring i lagen så att samtliga åtgärder enligt lagen som bör kunna avgiftsbeläggas täcks av bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter.
Produktdetaljer: