Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter. Prop. 2018/19:43
Socialdepartementet

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter. Prop. 2018/19:43

12000

120 kr (exkl. moms)

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska styckförpackningar med tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning. På så sätt genomförs artikel 15 i det s.k. tobaksproduktdirektivet.Regeringen föreslår att riksdagen, i lagen om tobak och liknande produkter, för in en bestämmelse som gör det möjligt att till en enskild aktör lämna över uppgiften att vara id-utfärdare. Regeringen föreslår också att den ska få meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar. Regeringen bedömer att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild.
Produktdetaljer: