Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Ds 2017:23
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Ds 2017:23

9500

95 kr (exkl. moms)

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Ds 2017:23

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Ds 2017:23

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 148
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Ds 2017:023
 • ISBN/Best.nr: 978-913824634-4
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Innehåller bl.a. förslag till en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, vilken behandlar de krav som ställs på utformningen av personlig skyddsutrustning för att den ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. EU-förordningen ersätter ett tidigare EU-direktiv om personlig skyddsutrustning, som genomförts i svensk rätt genom bl.a. lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och arbetsmiljölagen.

Konsumentverket och Arbetsmiljöverket föreslås i den svenska förordningen bli marknadskontrollmyndigheter för personlig skyddsutrustning som är avsedd för privat bruk respektive för yrkesmässig användning. En viktig del i den nya lagen är bestämmelserna om vilka verktyg Konsumentverket och Arbetsmiljöverket förfogar över vid sin marknadskontroll. Till exempel finns möjligheten att vid överträdelser av reglerna i EU-förordningen meddela förbud och förelägganden vid vite. Dessutom kan myndigheterna då under vissa förutsättningar ansöka om utdömande av sanktionsavgift vid domstol.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!