.
Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog. SOU 2019:15

Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog. SOU 2019:15

Delbetänkande från KAM-utredningen (S 2017:05)

56300

563 kr (exkl. moms)

Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog. SOU 2019:15

Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog. SOU 2019:15

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 640
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824913-0
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Några av utredningens förslag:
  • förslagen ska ge medborgarna bättre underlag för välinformerade val om de överväger att anlita komplementär och alternativ vård. Flera av förslagen ska också tillgodose säkerheten vid användning av komplementär och alternativ vård.
  • En policy för att införa nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården bör vara ursprungsneutral. Komplementära metoder bör alltså tas upp i hälso- och sjukvården på samma villkor som andra metoder. Utredningen föreslår att SBU får ett regeringsuppdrag att utvärdera de komplementära metoder som skulle kunna vara aktuella.
  • För att förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i komplementär och alternativ medicin (KAM), föreslår utredningen att utbildning om KAM motsvarande cirka 1–2 högskolepoäng införs på vissa vårdutbildningar. Syftet är att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna föra samtal om KAM-metoder och därmed underlätta för patienter att fatta informerade beslut om sin vård. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen och UKÄ uppdras att arbeta för att detta införs. Socialstyrelsen föreslås även ta fram ett eget utbildningsmaterial om KAM för hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Utredningen har flera förslag för att förbättra allmänhetens tillgång till obunden information om komplementär och alternativ vård. Bland annat föreslår utredningen att en särskild flik skapas på 1177 Vårdguiden där Socialstyrelsen ska vara källägare till informationen. Information med ett mer konsumenträttsligt fokus föreslås även läggas ut på Konsumentverkets sida ”Hallå konsument”.

Särskild utredare: Kjell Asplund
Se längre ned för hänvisning till slutbetänkandet och till de direktiv som utredningen arbetat utifrån.