Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog. SOU 2019:15
Socialdepartementet

Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog. SOU 2019:15

Delbetänkande från KAM-utredningen (S 2017:05)

56300

563 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer mars/april.
Se längre ned för länk till der direktiv som utredningen arbetat utifrån.
Produktdetaljer: