.
Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning. SOU 2019:28
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt
 • Skola och utbildning

Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning. SOU 2019:28

Slutbetänkande från KAM-utredningen (S 2017:05)

22500

225 kr (exkl. moms)

Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning. SOU 2019:28

Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning. SOU 2019:28

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 266
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824937-6
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Straffrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Några av utredningens lagförslag i korthet:
 • Bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård är i dag infogade i patientsäkerhetslagen. Utredningens förslag: att de samlas i en ny lag, lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.
 • Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symtomlindrande åtgärder vara tillåtna.
 • Det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symtomlindrande behandling för barn och gravida ska dock vara tillåten.Det ska vara förbjudet att behandla vissa smittsamma sjukdomar, liksom att utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som medför fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager, ge allmän bedövning och injektioner utanför hälso och sjukvården. Vissa förbud i dagens lagstiftning ter sig föråldrade och kan utmönstras.
 • De straffbestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen överförs väsentligen oförändrade till den nya lagen. Dock ska det i den nya lagen ingå en bestämmelse om straffansvar för den som inte bara uppsåtligen utan även av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada. Bristande kunskaper eller erfarenhet ska inte befria från ansvar.

Särskild utredare: Kjell Asplund

För att ta del av analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!
Se längre ned för länk till delbetänkandet och till de direktiv som utredningen arbetat utifrån.