.
Komparativ rättskunskap

Komparativ rättskunskap

Michael Bogdan
55200

552 kr (exkl. moms)

Komparativ rättskunskap

Komparativ rättskunskap

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den mest komprimerade och heltäckande läroboken som finns på svenska inom rättsområdet, främst avsedd att användas på introduktionskurser i internationell och komparativ rätt. Ger grundkunskaper om främmande rättssystem -- engelsk, amerikansk, fransk, tysk, kinesisk och islamsk rätt -- och om de speciella metodproblem som uppstår vid arbete med utländsk rätt. Belysande material till rättslig förnyelse finns också från de tidigare socialistiska länderna. Första delen behandlar Allmänna problem (komparering, rättsfamiljer m.m.) den andra delen De viktigaste rättssystemen.