Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Ds 2017:7
Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Ds 2017:7

Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet och försvar. Slutrapport.

9500

95 kr (exkl. moms)

Utredaren föreslår bland annat:
  • En kommunikationslösning som staten i stor utsträckning kontrollerar och förfogar över, för att långsiktigt säkra medborgarvärden och kritiska samhällsfunktioner i en tid av försämrat säkerhetspolitiskt läge.
  • En lösning där offentliga och kommersiella strukturer och resurser samutnyttjas. Staten föreslås söka samverkan med kommersiella operatörer, t ex genom överenskommelser om roaming till allmänna nät.
  • Utveckling av säkra statliga kärn- och stamnät med fiber- och radiolänkinfrastruktur samt uppbyggnad av statligt radioaccessnät med förfogande över 2x10 MHz i 700 MHz-bandet.

Utredare: Gunnar Holmgren
Köp Ds:n och ta del av förslagen!

Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 260
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:007
  • ISBN/Best.nr: 978-913824578-1
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen