Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Ds 2017:7
Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Ds 2017:7

9500

95 kr

Utredaren föreslår bland annat:
  • En kommunikationslösning som staten i stor utsträckning kontrollerar och förfogar över, för att långsiktigt säkra medborgarvärden och kritiska samhällsfunktioner i en tid av försämrat säkerhetspolitiskt läge.
  • En lösning där offentliga och kommersiella strukturer och resurser samutnyttjas. Staten föreslås söka samverkan med kommersiella operatörer, t ex genom överenskommelser om roaming till allmänna nät.
  • Utveckling av säkra statliga kärn- och stamnät med fiber- och radiolänkinfrastruktur samt uppbyggnad av statligt radioaccessnät med förfogande över 2x10 MHz i 700 MHz-bandet.
Utredare: Gunnar Holmgren
Köp Ds:n och ta del av förslagen!Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: