Kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor, föreskrifter. SKOLFS 2012:102
Skolverket

Kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor, föreskrifter. SKOLFS 2012:102

7000

70 kr

Ingår i SKOLFS 2012:99-110. 44 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: