Kommunernas resursfördelning till grundskolor
Skolverket

Kommunernas resursfördelning till grundskolor

7000

70 kr

Resursfördelningen från kommunen till skolan, ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningarSkolverket anser att det är angeläget att kommunerna i ännu större omfattning än idag följer upp hur resurserna fördelas och används inom varje skola.
Produktdetaljer: