Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk
Näringsdepartementet

Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare utses för att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs.

I uppdraget ingår att kartlägga kommunernas användning av nuvarande bestämmelser i plan- och bygglagen och analysera hur effektiva de är, studera andra metoder kommunerna använder sig av, sprida information om goda exempel och bedöma om det finns behov att förstärka kommunernas möjligheter att säkerställa detaljplanernas genomförande och i sådana fall föreslå förslag på hur förstärkning kan göras.
Tryckt upplaga: