Kommunalpolitik
Norstedts Juridik

Kommunalpolitik

61300

613 kr (exkl. moms)

Författare:
Olof Petersson
Kommuner, landsting och regioner befinner sig i en omställningsperiod. Medborgarnas krav på delaktighet förändrar förutsättningarna för både politiker och tjänstemän. Boken ger ett statsvetenskapligt perspektiv på den lokala självstyrelsen. Idédebatten sätts in i ett europeiskt och historiskt sammanhang. Med aktuella undersökningar som utgångspunkt beskrivs hur kommuner, landsting och regioner styrs. Avsnitten behandlar lokal självstyrelse, kommunerna i Europa och Sverige, indelning, uppgifter, val, politiker och organisation. Vidare diskuteras hur kommunerna skall värderas när det gäller effektivitet, rättsäkerhet och folkstyrelse.
Olof Petersson är professor i statsvetenskap och forskningsledare vid studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Han har tidigare givit ut en rad böcker inom det statsvetenskapliga området, bl.a. Makt - en sammanfattning av demokratiutredningen (1991), Nordisk politik (6u 2005), Rättstaten (2u 2005), Svensk Politik (6u 2004), Swedish Government and Politics (1994) och The Government and Politics of the Nordic Countries (1994).
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 250
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: 978-913910750-7