Kommunala marktransaktioner
Norstedts Juridik

Kommunala marktransaktioner

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Ulf Jensen, Kjell Sollbe

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Kommunernas inflytande över markanvändningen kan knappast överskattas. Det kommunala planmonopolet, ansvaret för bostadsförsörjningen, kommunala anläggningar samt mark och exploatering är hörnstenar i samhällsbyggandet.

Kommunala marktransaktioner beskriver de juridiska förutsättningarna för kommunernas hantering av mark. Det handlar om en spännande kombination av offentlig rätt och civilrätt.

Kommunala marktransaktioner vänder sig till såväl ansvariga på kommuner som till deras motparter. Särskilt de sistnämnda har stor nytta av att sätta sig in i de speciella förhållanden som råder när kommuner säljer och köper mark.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 1
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering