.
Kommunala marktransaktioner
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt
 • Kommunalrätt

Kommunala marktransaktioner

Ulf Jensen, Kjell Sollbe
0
Kommunala marktransaktioner
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2020
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar: Fastighetsrätt, Kommunalrätt
 • Författare: Ulf Jensen, Kjell Sollbe

Om boken

Kommunernas inflytande över markanvändningen kan knappast överskattas. Det kommunala planmonopolet, ansvaret för bostadsförsörjningen, kommunala anläggningar samt mark och exploatering är hörnstenar i samhällsbyggandet.

Kommunala marktransaktioner beskriver de juridiska förutsättningarna för kommunernas hantering av mark. Det handlar om en spännande kombination av offentlig rätt och civilrätt.

Kommunala marktransaktioner vänder sig till såväl ansvariga på kommuner som till deras motparter. Särskilt de sistnämnda har stor nytta av att sätta sig in i de speciella förhållanden som råder när kommuner säljer och köper mark.