.
Kommunala befogenheter
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Kommunalrätt

Kommunala befogenheter

Olle Lundin, Tom Madell
0
Kommunala befogenheter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och regioner
tillförsäkrade självstyre under riksdagen och regeringen.
Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den kommunala
beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen i lag ålagt
kommunerna att göra samhällsinsatser, en del av dem finansierade av riksdagen.
Kommunerna och regionerna har därmed den rättsliga ställningen som
demokratins verkställande organ. Lagenligheten av de kommunala besluten
kan på begäran av enskild person prövas av förvaltningsdomstolar. Genom
domstolarnas domar har skapats en rättspraxis rörande innehållet av och
gränserna för kommunernas befogenheter.
Kommunala befogenheter beskriver kommunernas allmänna befogenheter
enligt rättspraxis och de rättsliga principer som domstolarna närmare utformat
med stöd av lagstiftningen. Denna nionde upplaga är uppdaterad med
bl.a. nytillkommen lagstiftning och praxis samt med den senaste revideringen
av kommunallagen.