Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. SOU 2013:20
Utbildningsdepartementet

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. SOU 2013:20

44700

447 kr

Anpassad komvux för såväl analfabeter som akademiker ska öka genomströmningen!Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Vissa av dem har högskoleutbildning medan andra närmast kan anses som analfabeter. Föreslår därför ett flertal åtgärder för att individualisera studierna. Ett sätt är att erbjuda nationella delkurser i de mer omfattande kurserna. Samtliga studerande ska också få studie- och yrkesvägledning, vid behov på modersmålet.Föreslår även åtgärder för att förbättra den studieekonomiska situationen, där bidragsdelen utgör 73 och lånedelen 27 procent av studiemedelsbeloppet. Studiemedlen ska beviljas i 50, 80 eller 120 veckor, beroende på utbildningsbehov.Målet är att minska antalet avhopp från komvux och underlätta för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden med lägre studieskulder i bagaget.
Särskild utredare: Geoff Erici.Teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: