Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Reviderad 2016
Skolverket

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Reviderad 2016

19800

198 kr

FÖR KOMPLETT MATERIAL BEHÖVS ÄVEN DEN ÄLDRE UTGÅVAN, se Relaterade produkter, till höger.Publikationen är gällande till den 30 juni 2018.Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå tillämpas från 1 januari 2017 ny kursplan i svenska som andraspråk. De nationella delkurserna i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk kan tillämpas från samma datum. Kursplanerna har fastställts i Skolverkets ändringsföreskrifter SKOLFS 2016:67. Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns, förutom i kursplanen, även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.Kursplanerna i biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, religionskunskap och samhällskunskap återfinns i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2012:18, se Relaterade produkter - till höger.
En lista på Skolverkets läroplaner med kommentarmaterial finns på www.fritzes.se/lgr
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 148
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913832706-7