Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Skolverket

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

4000

40 kr

Ger en nationell bild av kommunal vuxenutbildning på grunläggande nivå och en förståelse för hur utbildningen fungerar i praktiken.Studien baseras på nationell statistik och på fallstudier från sex kommuner som representerar olika förutsättningar:
  • Tättbefolkad kommun med utbildning i egen regi
  • Förortskommun med utbildning i egen regi
  • Storstadskommun med utbildning i egen regi + externa anordnare
  • Glesbefolkad kommun med utbildning genom avtal med närliggande kommun
  • Förortskommun med utbildning genom externa samordnare
  • Glerbefolkad kommun med utbildning i egen regi genom kommunalförbund
Produktdetaljer: