.
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)

KURSPLANER OCH KOMMENTARER – REVIDERAD 2018

10000

100 kr (exkl. moms)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)

  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 52
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913832730-2
  • Ämnen: Socialrätt, Språk och kultur, Skola och utbildning

Om publikationen

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) tillämpas från och med den 1 januari 2018 en ny kursplan som fastställts i Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2017:91). I kursplanen har ändringar gjorts avseende begreppen utbildning och undervisning, grundläggande läs- och skrivinlärning samt justeringar i kunskapskraven för i huvudsak kurs A. EU:s nyckelkompetenser och digitaliseringskommissionens beskrivning har varit utgångspunkt för skrivningarna gällande digital kompetens. För mer information om digitaliseringen, se kommentarmaterialet ”Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen – ett kommentarmaterial för komvux och särvux”. Beställningsnr: 978-913832726-5.

Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns förutom i kursplanen även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.

Detta material innehåller:
  • Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
  • Kunskapskraven
  • Kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven