Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)
 • Socialrätt
 • Språk och kultur
 • Skola och utbildning

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)

KURSPLANER OCH KOMMENTARER – REVIDERAD 2018

10000

100 kr (exkl. moms)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018)

 • Utgivare: Skolverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 52
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913832730-2
 • Ämnen: Socialrätt, Språk och kultur, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) tillämpas från och med den 1 januari 2018 en ny kursplan som fastställts i Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2017:91). I kursplanen har ändringar gjorts avseende begreppen utbildning och undervisning, grundläggande läs- och skrivinlärning samt justeringar i kunskapskraven för i huvudsak kurs A. EU:s nyckelkompetenser och digitaliseringskommissionens beskrivning har varit utgångspunkt för skrivningarna gällande digital kompetens. För mer information om digitaliseringen, se kommentarmaterialet ”Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen – ett kommentarmaterial för komvux och särvux”. Beställningsnr: 978-913832726-5.

Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns förutom i kursplanen även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.

Detta material innehåller:
 • Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
 • Kunskapskraven
 • Kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven