.
Kommunal konkurrensrätt
 • Offentlig rätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt

Kommunal konkurrensrätt

Johan Hedelin
0
Kommunal konkurrensrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2023
 • Ämnen: Offentlig rätt, Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Kommunalrätt, Konkurrens- och marknadsrätt
 • Författare: Johan Hedelin

Om boken

Kommunal konkurrensrätt behandlar de regler som påverkar kommunernas och regionernas möjligheter att agera på marknaden – själva eller genom bolag. Särskilt fokus läggs på nationella regler i sin EU-rättsliga kontext, t.ex. om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och kommunalt stöd till näringsliv och andra verksamheter.

Andra upplagan har uppdaterats med hänsyn till de nya kommunal- och förvaltningslagarna samt omfattande ny praxis sedan 2013. Bland nya regler märks även undantag från lokaliseringsprincipen vid bredbandsutbyggnad och vid kommunal avtalssamverkan. Ett nytt kapitel behandlar i vilken utsträckning undantaget om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan tillämpas av kommuner och regioner.

Exempel på andra frågor som behandlas är anbudskarteller vid kommunal upphandling, egenregianbud, avknoppningar, anknytningskompetens, överskottskapacitet, regelkonflikter och det särskilda skyddet för kompetensenlig kommunal verksamhet i konkurrenslagen.