Kommunal aktiebolagsrätt
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Offentlig förvaltning

Kommunal aktiebolagsrätt

Bolagsrätt och bolagsstyrning för kommun- och landstingsägda bolag

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Version: 2
  • ISBN: 978-91-39-30150-9
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning

Om boken

Det finns ungefär 2000 kommun- och landstingsägda aktiebolag. Här går författaren systematiskt igenom de bolags- och kommunalrättsliga reglerna för ett kommunalt bolag, förutsättningarna för bildning, bolagsorganen, frågor om affärsrelationer och avtal, kapitalfrågor och utdelning, ansvar och offentlighet och sekretess. Nytt i andra upplagan är att Sveriges Kommuners och Landstings bolagsstyrningsprinciper och reglerna om upphandling från kommunal- och landstingsägda bolag behandlas utförligt. Boken innehåller därtill ett omfattande referensmaterial som kan vara till nytta för den som ska lösa praktiska frågor.