Kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst, tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Utvidning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: