Kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av och förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: