Kommittén om insyn i finansiering av partier, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Kommittén om insyn i finansiering av partier, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: