Kommittén om inrättandet av en delegation mot segration, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Kommittén om inrättandet av en delegation mot segration, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Ändring i utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: