Kommittéberättelse - kommittérnas verksamhet under 2017. Skr. 2017/18:103
Statsrådsberedningen

Kommittéberättelse - kommittérnas verksamhet under 2017. Skr. 2017/18:103

28100

281 kr (exkl. moms)

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen. I årets kommittéberättelse används samma principer för redovisningen som i de senaste årens kommittéberättelser.