Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016. Skr. 2016/17:103
Statsrådsberedningen

Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016. Skr. 2016/17:103

28100

281 kr (exkl. moms)

I årets kommittéberättelse används samma principer för redovisningen som i de senaste årens kommittéberättelser. De tillfälliga organ som är tillsatta på grund av regeringens beslut redovisas i kommittéberättelsen, såväl traditionella kommittéer med uppgift att utreda en viss fråga som de andra tillfälliga organ som har åsatts en bokstavsbeteckning, oavsett om de är organ inom Regeringskansliet eller inte. I årets berättelse är alla dessa andra tillfälliga organ redovisade som organ inom Regeringskansliet.

En särskild redovisning av antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under 2016 finns också (s. 15). Där ingår även andra tillfälliga organ som redovisas i kommittéberättelsen än de traditionella kommittéerna.
Tryckt upplaga: