Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai
Utrikesdepartementet

Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

8000

80 kr

Regeringen har beslutat att Sverige har för avsikt att delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. En kommitté har ansvar för genomförande av det svenska deltagandet. Näringslivet har stora intressen i att delta vid världsutställningen och kommer att finansiera satsningen gemensamt med regeringen. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande.Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2020 är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte. Det svenska deltagandet och den paviljong som kommer att uppföras ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv från start till mål. Kommittén ska ta fasta på regeringens politik för hållbart företagande och mänskliga rättigheter samt regeringens arbete med Agenda 2030.
Produktdetaljer: