Kommissionen för jämlik hälsa, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Kommissionen för jämlik hälsa, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: