Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
Norstedts Juridik

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

59700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

597 kr (exkl. moms)

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken innehåller bl.a. refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar. I denna sjätte upplaga har vissa avsnitt utvecklats och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken ingår i en serie från Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Där ingår Bostadshyresavtal i praktiken, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, Jaktarrende och Upplåtelser för ledningar praktiken. Larsson och Synnergren är även författare till lagkommentaren Jordabalken 7 kap. En kommentar samt medverkar i förlagets samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 314
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913911605-9

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Framställningen innehåller bl.a. refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken ingår i en serie från Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Där ingår Bostadshyresavtal i praktiken, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, Jaktarrende och Upplåtelser för ledningar praktiken. Larsson och Synnergren är även författare till lagkommentaren Jordabalken 7 kap. En kommentar samt medverkar i förlagets samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Fastighetsrätt
  • Publicerad: 2018-05-02
  • Version: 6
  • ISBN: 978-913911605-9