.
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Nils Larsson, Stieg Synnergren
0
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet.

Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Framställningen innehåller bl.a. refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar. I denna sjunde upplaga har vissa avsnitt utvecklats och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.