.
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Fastighetsrätt
 • Jordbruk, jakt och fiske

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Nils Larsson, Stieg Synnergren
69400

694 kr (exkl. moms)

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 7
 • Omfång: 322
 • Utgiven: 2022
 • ISBN: 9789139025252
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Fastighetsrätt, Jordbruk, jakt och fiske
 • Författare: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Om boken

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet.

Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken innehåller bl.a. refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar. I denna sjunde upplaga har vissa avsnitt utvecklats och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.

Boken ingår i en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Andra böcker i serien i vilka Nils Larsson och Stieg Synnergren medverkar som författare är Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, Bostadshyresavtal i praktiken, Jaktarrende, Upplåtelser för ledningar i praktiken samt Fastighetstransaktioner i praktiken. Larsson och Synnergren medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken. De är också författare till förlagets lagkommentar JB 7 kap. En kommentar.