.
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Fastighetsrätt
 • Jordbruk, jakt och fiske

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

65200

652 kr (exkl. moms)

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 6
 • Omfång: 314
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 9789139116059
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Fastighetsrätt, Jordbruk, jakt och fiske
 • Författare: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Om boken

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken innehåller bl.a. refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar. I denna sjätte upplaga har vissa avsnitt utvecklats och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken ingår i en serie från Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Där ingår Bostadshyresavtal i praktiken, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, Jaktarrende och Upplåtelser för ledningar praktiken. Larsson och Synnergren är även författare till lagkommentaren Jordabalken 7 kap. En kommentar samt medverkar i förlagets samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken.