Kommersiell hyresrätt
Norstedts Juridik

Kommersiell hyresrätt

0

0 kr (exkl. moms)

Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden. Vidare behandlas vissa speciella företeelser inom området, t.ex. fastighetsleasing och hyra samt lokaler som kreditobjekt.I denna fjärde upplaga har innehållet förts á jour till hösten 2016. Vissa frågor har under senare år fått ökad aktualitet och diskussionen har fördjupats i dessa. Här kan särskilt nämnas frågor om ersättning vid obefogad uppsägning och besittningsskyddet vid kombinerade avtal.Ur innehållet i övrigt
  • Ingående av hyresavtal – avtalsprojekt
  • Standardavtal
  • Skälig hyra – marknadshyra
  • Överlåtelse
  • Ändrad användning
  • Uthyrning i andra hand
  • Fast och rörlig hyra, index
  • Lägenhetens skick
  • Tvistelösning
  • Företag som bostadshyresgäst, blockuthyrning