Kommersiell hyresrätt
Wolters Kluwer

Kommersiell hyresrätt

64200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

642 kr (exkl. moms)

Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden. Vidare behandlas vissa speciella företeelser inom området, t.ex. fastighetsleasing och hyra samt lokaler som kreditobjekt.

I denna fjärde upplaga har innehållet förts á jour till hösten 2016. Vissa frågor har under senare år fått ökad aktualitet och diskussionen har fördjupats i dessa. Här kan särskilt nämnas frågor om ersättning vid obefogad uppsägning och besittningsskyddet vid kombinerade avtal.

Ur innehållet i övrigt

 • Ingående av hyresavtal – avtalsprojekt

 • Standardavtal

 • Skälig hyra – marknadshyra

 • Överlåtelse

 • Ändrad användning

 • Uthyrning i andra hand

 • Fast och rörlig hyra, index

 • Lägenhetens skick

 • Tvistelösning

 • Företag som bostadshyresgäst, blockuthyrning

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 292
 • Utgiven: 2017
 • ISBN: 978-913911547-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden. Vidare behandlas vissa speciella företeelser inom området, t.ex. fastighetsleasing och hyra samt lokaler som kreditobjekt.

I denna fjärde upplaga har innehållet förts á jour till hösten 2016. Vissa frågor har under senare år fått ökad aktualitet och diskussionen har fördjupats i dessa. Här kan särskilt nämnas frågor om ersättning vid obefogad uppsägning och besittningsskyddet vid kombinerade avtal.

Ur innehållet i övrigt

 • Ingående av hyresavtal – avtalsprojekt

 • Standardavtal

 • Skälig hyra – marknadshyra

 • Överlåtelse

 • Ändrad användning

 • Uthyrning i andra hand

 • Fast och rörlig hyra, index

 • Lägenhetens skick

 • Tvistelösning

 • Företag som bostadshyresgäst, blockuthyrning

Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Ämnesområde: Fastighetsrätt
 • Publicerad: 2017-03-01
 • Version: 4
 • ISBN: 978-913911547-2