.
Kommersiell hyresrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Fastighetsrätt

Kommersiell hyresrätt

Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin, Richard Hager
Produkt-id: 4335666528300
ID: 0236BAA6A7C9CAC4852580CE003B5C7C

780 kr (exkl. moms)

Kommersiell hyresrätt

Kommersiell hyresrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden. Vidare behandlas vissa speciella företeelser inom området, t.ex. fastighetsleasing och hyra samt lokaler som kreditobjekt.
I denna fjärde upplaga har innehållet förts á jour till hösten 2016. Vissa frågor har under senare år fått ökad aktualitet och diskussionen har fördjupats i dessa. Här kan särskilt nämnas frågor om ersättning vid obefogad uppsägning och besittningsskyddet vid kombinerade avtal.
Ur innehållet i övrigt
 • Ingående av hyresavtal – avtalsprojekt
 • Standardavtal
 • Skälig hyra – marknadshyra
 • Överlåtelse
 • Ändrad användning
 • Uthyrning i andra hand
 • Fast och rörlig hyra, index
 • Lägenhetens skick
 • Tvistelösning
 • Företag som bostadshyresgäst, blockuthyrning
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139115472.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"0236BAA6A7C9CAC4852580CE003B5C7C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"0236BAA6A7C9CAC4852580CE003B5C7C", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047D7044", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subjects"=>["Fastighetsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1742", "id"=>"E1A91A2C5FEFFB17C12577D6005366CC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Victorin"}, {"contact_id"=>"1030", "id"=>"790623C85613F354C12579B40037AAEF", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Assur", "lastname"=>"Badur"}, {"contact_id"=>"0726", "id"=>"49B33E3B3296180DC1257F9B004E4059", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jonny", "lastname"=>"Flodin"}, {"contact_id"=>"1379", "id"=>"AB525D0B8BA25663C1257650004C1D62", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Richard", "lastname"=>"Hager"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"52", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"4", "priceresellers"=>"545", "size"=>"292", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2017", "publicerat_datum"=>"2017-02-28", "publicerat_timestamp"=>1488240000}