Kommentar till kursplanen i modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011)
Skolverket

Kommentar till kursplanen i modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011)

7000

70 kr (exkl. moms)

HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.seDen 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen (2010:800) i kraft som utökar rätten till modersmålsundervisning för elever som hör till de nationella minoriteterna. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.Några avsnittsrubriker i kommentar till kursplanen i modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk:
 • De nationella minoriteternas historia, kulturella uttryck och traditioner
 • Språkens ursprung, utveckling och nutida status
 • Det centrala innehållet i romani chib
 • Romani chib som förstaspråk respektive andraspråk
 • Läsa och skriva
 • Lässtrategier
 • Skrivande
 • Stavningsregler, alfabetet och grammatiska strukturer
 • Kunskapskraven
En lista på grundskolans läroplaner med kommentarmaterial finns på www.wolterskluwer.se/lgr
Produktdetaljer:
 • Utgivare: Skolverket
 • Omfång: 32
 • Utgiven: 2015
 • ISBN: 978-913832677-0