Kommentar till kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade (Specialskolans läroplan 2011)
Skolverket

Kommentar till kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade (Specialskolans läroplan 2011)

7000

70 kr

Vad är det som skiljer ämnet Moderna språk i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Här kommenteras bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.
  • Tydligare betoning på att eleven ska tillägna sig språket i skrift och utifrån sina egna förutsättningar i tal.
  • Ytterligare harmonisering med Europarådets referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning, GERS.
  • Betonar vikten av att ta vara på språket i omvärlden, t.ex. i olika medier.
  • Betoning av vikten att behärska språkets struktur (grammatik, stavning, interpunktion m.m.) - inte främst som en kunskap i sig, utan som en del i den kommunikativa förmågan.
    En lista på grundskolans läroplaner med kommentarmaterial finns på www.fritzes.se/lgrObs! Specialskolans läroplan är försenad och utkommer hösten 2011, beställningsuppgifter är inte klara ännu.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 32
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913832581-0