.
Kollektivavtalsgrundad försäkring
  • Ersättningsrätt

Kollektivavtalsgrundad försäkring

Bertil Bengtsson

Några huvuddrag

0
Kollektivavtalsgrundad försäkring
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Kollektivavtalsgrundad försäkring. Några huvuddrag ger en översikt av en rad praktiskt viktiga försäkringsformer som inte tidigare behandlats närmare i den juridiska litteraturen. I arbetet beskrivs det komplicerade samspel

  • mellan försäkringsvillkor och kollektivavtal,

  • mellan arbetsrätt och försäkringsrätt och

  • mellan traditionell svensk försäkringspraxis och senare års EU-lagstiftning

som ger detta rättsområde dess särdrag.