Kollektivavtal
Norstedts Juridik

Kollektivavtal

Formalia, giltighet och tolkning

74500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

745 kr (exkl. moms)

Författare:
Kristina Ahlström
Kollektivavtal nominerades 2013 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.

Anställningsvillkor regleras ofta i kollektivavtal. Nästan 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av något kollektivavtal. Kollektivavtalens stora betydelse för så många anställda ställer särskilda krav på dem som utformar avtalen. Grundläggande kunskaper om reglerna inom området är därför väsentliga. Kollektivavtal ger en översiktlig beskrivning av reglerna för utformningen och behandlar följande frågor:

Formkrav
Rättsverkan
Behörighet
Ogiltighetsregler
Tolkningsföreträde
Tvisteförhandlingar
Domstolsprocesser
Skadestånd
Tolkningsregler

I boken ges också praktiska och språkliga råd för förhandlingar och utformning av dokument. Även rättsfallsreferat och hänvisningar finns med för läsare som vill fördjupa sig i ämnet.

Kollektivavtal är tänkt som en handbok för arbetsrättsjurister, förhandlingschefer och andra som arbetar med personalfrågor samt för verksamhetschefer och fackliga företrädare.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 374
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913911285-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Kristina Ahlström
Kollektivavtal nominerades 2013 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.


Anställningsvillkor regleras ofta i kollektivavtal. Nästan 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av något kollektivavtal. Kollektivavtalens stora betydelse för så många anställda ställer särskilda krav på dem som utformar avtalen. Grundläggande kunskaper om reglerna inom området är därför väsentliga. Kollektivavtal ger en översiktlig beskrivning av reglerna för utformningen och behandlar följande frågor:


Formkrav
Rättsverkan
Behörighet
Ogiltighetsregler
Tolkningsföreträde
Tvisteförhandlingar
Domstolsprocesser
Skadestånd
Tolkningsregler


I boken ges också praktiska och språkliga råd för förhandlingar och utformning av dokument. Även rättsfallsreferat och hänvisningar finns med för läsare som vill fördjupa sig i ämnet.


Kollektivavtal är tänkt som en handbok för arbetsrättsjurister, förhandlingschefer och andra som arbetar med personalfrågor samt för verksamhetschefer och fackliga företrädare.
Målgrupp
Human Resources, Studerande, Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2013-09-16
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911285-3