Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
Justitiedepartementet

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

8000

80 kr (exkl. moms)

Efterfrågan på nättjänster med upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. musik och film, blir allt större. Det ställer krav på att hanteringen av alla de rättigheter som berörs är effektiv och på att det finns gränsöverskridande licenslösningar när materialet tillgängliggörs i flera länder.
Tryckt upplaga: