Koll på anläggningen. SOU 2015:42
Näringsdepartementet

Koll på anläggningen. SOU 2015:42

24000

240 kr (exkl. moms)

Detta delbetänkande utgör en lägesrapport avseende hittills utfört arbete med att
  • analysera utvecklingen av underhållsmarknaden, inklusive förutsättningarna för spårentreprenörsföretagen att kontinuerligt leverera effektiva tjänster till infrastrukturförvaltarna,
  • utvärdera avtalen mellan Trafikverket och spårentreprenörsföretagen, bland annat avseende möjligheten att ta hänsyn till behov av omplanering av banarbeten för att säkerställa trafikens framkomlighet,
  • utvärdera vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa Trafikverkets kunskap om statens järnvägsinfrastruktur,
  • utvärdera och analysera behov av åtgärder för att säkerställa att Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare tar det samlade ansvaret för utförande och uppföljning av underhållet,
  • särskilt utreda förutsättningarna för Trafikverket att utföra besiktning och kontroll av järnvägsanläggningen.
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!