Kodningskvalitet i patientregistret
Socialdepartementet

Kodningskvalitet i patientregistret

10200

102 kr (exkl. moms)

Ett mått på kodningskvalitet har utvecklats av Socialstyrelsen för att mäta uppenbara fel, underkodning och ospecificerad kodning i patientregistret. Måttet består av kvalitetsindikatorer uppbyggda i enlighet med etablerade kodningsregler.
Produktdetaljer: