Knivlagen
Norstedts Juridik

Knivlagen

Bakgrund och tillämpning

32000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

320 kr (exkl. moms)

Författare:
Niklas Dahlgren
Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.


Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt.


Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:
 • - vilka föremål och platser som omfattas
 • - vad som avses med innehav
 • - när ett innehav kan anses befogat.


  Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.


  Knivlagen – Bakgrund och tillämpning riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.

 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 125
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913901903-9

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  Författare:
  Niklas Dahlgren
  Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.


  Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt.


  Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:
 • - vilka föremål och platser som omfattas
 • - vad som avses med innehav
 • - när ett innehav kan anses befogat.


  Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.


  Knivlagen – Bakgrund och tillämpning riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.

 • Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2015-08-17
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901903-9