Knivlagen
Norstedts Juridik

Knivlagen

31100

311 kr (exkl. moms)

Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt. Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:
  • - vilka föremål och platser som omfattas
  • - vad som avses med innehav
  • - när ett innehav kan anses befogat. Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.Knivlagen – Bakgrund och tillämpning riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.