Knivlagen
Norstedts Juridik

Knivlagen

31100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

311 kr (exkl. moms)

Författare:
Niklas Dahlgren
Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt. Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:
 • - vilka föremål och platser som omfattas
 • - vad som avses med innehav
 • - när ett innehav kan anses befogat. Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.Knivlagen – Bakgrund och tillämpning riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 125
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913901903-9

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  Författare:
  Niklas Dahlgren
  Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt. Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:
 • - vilka föremål och platser som omfattas
 • - vad som avses med innehav
 • - när ett innehav kan anses befogat. Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.Knivlagen – Bakgrund och tillämpning riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.
 • Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2015-08-17
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901903-9