Kliniska läkemedelsprövningar på människor (LVFS 2011:19), Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:10
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

Kliniska läkemedelsprövningar på människor (LVFS 2011:19), Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:10

7000

70 kr

Produktdetaljer: