Klinisk prövning av läkemedel för humant bruk; ändrade föreskrifter och allmänna råd
  • Hälso & sjukvard

Klinisk prövning av läkemedel för humant bruk; ändrade föreskrifter och allmänna råd

5500

55 kr (exkl. moms)

Klinisk prövning av läkemedel för humant bruk; ändrade föreskrifter och allmänna råd

Klinisk prövning av läkemedel för humant bruk; ändrade föreskrifter och allmänna råd

Om publikationen

Ändring av LVFS 2003:6.