Klinisk prövning av läkemedel för humant bruk; ändrade föreskrifter och allmänna råd
Läkemedelsverket

Klinisk prövning av läkemedel för humant bruk; ändrade föreskrifter och allmänna råd

5500

55 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2003:6.

Tryckt upplaga: