.
Klimatmål på villovägar? ESO-rapport 2019:5
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Klimatmål på villovägar? ESO-rapport 2019:5

En ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken

18400

184 kr (exkl. moms)

Klimatmål på villovägar? ESO-rapport 2019:5

Klimatmål på villovägar? ESO-rapport 2019:5

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 186
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824943-7
  • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Är det möjligt att minska vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med 70 procent från 2010 till 2030? Rapportförfattaren fil dr. i energi- och miljösystemanalys Per Kågesons beräkningar visar att målet inte är möjligt att nå med nuvarande styrmedel. Även i ett scenario med mycket goda förutsättningar, dvs. under antaganden om snabb elektrifiering, transport- och bränsleeffektiviseringar och ökad användning av biodrivmedel, kommer det vara svårt att nå längre än till, som mest, en knapp halvering av utsläppen. Ett mer realistiskt, men fortfarande ambitiöst, mål skulle vara att minska utsläppen med 45 procent till 2030. För att kompensera för ambitionssänkningen föreslår Kågeson att staten köper in och annullerar utsläppsrätter i en omfattning som motsvarar mellanskillnaden.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.