.
Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. SOU 2015:51.
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt
  • Hälsa och sjukvård

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. SOU 2015:51.

Delbetänkande från Dricksvattenutredningen

28000

280 kr (exkl. moms)

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. SOU 2015:51.

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. SOU 2015:51.

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 290
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 978-913824301-5
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt, Hälsa och sjukvård
  • Taggar:

Om publikationen

Dricksvattenutredningen lämnar i detta delbetänkande en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses. Det gäller en rad pågående och framtida effekter på vattenförekomster, berednings- och distributionssystem för dricksvatten.

Dricksvattenutredningens övergripande uppgift är att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas beträffande dricksvattenfrågorna. De samlade förslagen ska presenteras i ett slutbetänkande som beräknas utkomma under 2016.
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!